ОРГАНИЗАЦИЯТА

« 1 на 2 »

По оборудване и дисциплина си съперничи с военна операция на НАТО, а по струпване на специалисти с обективи се доближава до виртуален фото-форум.